Bulgaria Insurance

Кариери

Експерт в Дирекция Управление на човешки ресурси


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Управление на човешки ресурси".

Задължения и отговорности:

 • Активна комуникация с кандидати и колеги;   
 • Създаване и публикуване на обяви за работа в различни платформи;   
 • Селекция на кандидати;   
 • Организиране и провеждане на интервюта;   
 • Планиране и организиране на външни и вътрешни обучения за служителите;   
 • Участие в дейностите по оценка на представянето и програми за кариерно развитие   
 • Организиране и координиране участие в кариерни форуми;   
 • Участие в развитието на работодателската марка.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование степен бакалавър или студент последна година по специалностите Психология или Човешки ресурси;   
 • Екипен играч, отговорен, позитивен и активен;   
 • Мотивация за развитие в сферата на човешките ресурси;   
 • Отлични комуникационни умения;   
 • Способност за организиране и планиране на времето;   
 • Много добри компютърни умения (Microsoft Office);   
 • Отлична езикова грамотност;   
 • Владеене на английски език е силно предимство.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;   
 • Участие във вътрешни и външни обучения;   
 • Допълнително здравно осигуряване;   
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;   
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Дружеството;   
 • Много добра работна среда.

Документи за кандидастване: Автобиография и актуална снимка.

Ако желаете да се присъедините към нас и станене част от екипа на "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД, следва да подадете необходимите документи директно от бутона "Кандидаствай".

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидастване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Експерт Продажби Общо застраховане


Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт Продажи Общо застраховане.

Задължения и отговорности:

 • Осъществява директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;   
 • Осигурява комплексно консултиране и обслужване на клиентите;   
 • Презентира застрахователните продукти и осъществява директни продажби;   
 • Проучва възможности, организира срещи и води преговори с потенциални и настоящи клиенти и посредници;   
 • Подготвя оферти и сключва застрахователни договори;   
 • Проследява навременните плащания по договори и контролира изпълнението им.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование;   
 • Владеене на английски език на работно ниво;   
 • Опит в сферата на Имуществено и Автомобилно застраховане ще се счита за предимство;   
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;   
 • Организираност, отговорност и умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;   
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;   
 • Социален пакет, включващ: 
 1. Ваучери за храна;   
 2. Допълнителна здравна застраховка;   
 3. Възможност за гъвкаво работно време;   
 4. Възможност за работа от разстояние;   
 5. Отлична офис среда и приятелски колектив.      

   

Документи за кандидастване:   

 • Автобиография и актуална снимка;   
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и станене част от екипа на "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД, следва да подадете необходимите документи директно от бутона "Кандидаствай".

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидастване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555