Bulgaria Insurance

България Иншурънс със стабилен ръст на премийния приход за 2018

date 25 Март, 2019

За поредна година в сегмента здравно застраховане „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД e сред лидерите на общозастрахователния пазар с 21% пазарен дял и реализиран премиен приход от 11,3 млн. лева.

Независимо от предизвикателната пазарна среда, по данни на Комисията за финансов надзор (КФН), брутният премиен приход на България Иншурънс за 2018 г. достигна 15,4 млн. лева, бележейки ръст от 5,9% спрямо предходната година. Компанията регистрира значително нарастване на всички заложени ключови индикатори за 2018 г., на база отличното си представяне в продажбите на здравни, злополуки, имуществени и финансови застраховки.

Високите резултати са постигнати благодарение на способността на Компанията да предоставя високо качество и оперативна ефективност както в здравното застраховане, където е сред лидерите, така и в другите линии бизнес по общото застраховане. Реализираният ръст на записания бизнес по линиите „Имущество“, „Злополука“ и „Разни финансови загуби“ е над 60%. От ръководството на България Иншурънс споделят: 

 „Доволни сме, че 2018-та е една стабилна и успешна година за нас. Резултатите от дейността още веднъж потвърждават успеха на заложените в нашата стратегия за развитие принципи за диверсифициране на застрахователния портфейл, разширяване на предлаганите услуги и реализиране на печеливш ръст на бизнеса чрез увеличение на дела на имуществени застраховки, злополуки и финансови рискове. Предложихме на пазара на застрахователни услуги нови и по-атрактивни продукти, разработени в международно партньорство с компании от глобалния застраховател АХА Group. Освен водещият международен здравен продукт „Здраве без граници“, който през изминалата година реализира продажби с ръст от 225%, включихме и специално разработени в партньорство с AXA ICAS International  програми за подпомагане на служителите на корпоративните ни клиенти. Гарантирайки стабилност и отдаденост към интересите на нашите клиенти и партньори ще продължим да инвестираме и в дигитализация на предлаганите от Компанията продукти и услуги. България Иншурънс е добре капитализирана и завършва 2018 година с финансов резултат печалба. Благодарим за доверието както на нашите партньори и клиенти, така и на служителите ни, за техния професионализъм.“

Вижте още...

ЗК България Иншурънс АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

14 Юли, 2023

През месец март 2023 година, „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигу [...]

Прочети още

Деветнадесет години ЗК България Иншурънс АД

16 Юни, 2023

Застрахователна компания България Иншурънс АД отбеляза своята 19-годишнина през месец април 2023 година. Развитието на компанията започва през 2004 го [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555