Bulgaria Insurance

Careers


https://www.bulgariainsurance.bg/uploaded/files/35-Poveritelnost-kandidati-za-rabota.pdf

The requested service is available only in Bulgarian language

ЕКСПЕРТ / ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ „ПРОДАЖБИ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ“


Задължения и отговорности:

 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти от клас Здравно застраховане;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Участие в разработването, изменението и внедряването на застрахователни продукти и програми;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на отдела.
 • Изисквания към кандидатите:• Висше образование;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в областта на здравното застраховане носи предимство);
 • Опит в изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП е предимство;
 • Опит при работа със застрахователни посредници;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 26.06.2020 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността ЮРИСКОНСУЛТ

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за цялостното правно обслужване на Дружеството;
 • Изготвя проектодоговори, пълномощни, отговори на жалби и запитвания от застраховани лица и държавни органи;
 • Активно участва в дейността по уреждане на застрахователни претенции като дава становища, консултира служителите и изготвя необходимите документи;
 • Подпомага Главния юрисконсулт в дейността му;
 • Осъществява процесуално представителство;

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Компютърна грамотност - MS Office, специализиран правен софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност, умения за приоритизиране на задачи и управление на времето, работа с крайни срокове;
 • Ние предлагаме:
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Обучение и възможност за повишаване на квалификацията;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в мотивиран и амбициозен екип.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.
 • Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай по тази обява”в срок до 14 август 2020 година.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Преди да кандидатствате, запознайте се с уведомлението за поверителност и с Политиката за упражняване на правата на субектите на лични данни на Дружеството.

https://www.bulgariainsurance.bg/uploaded/files/35-Poveritelnost-kandidati-za-rabota.pdf

https://www.bulgariainsurance.bg/uploaded/files/44-Politika-za-uprajniavane-na-pravata-na-subektie-na-LDfinal.pdf

Login Search call БГ
Customer Log in Intermediaries Log in
24/7 Customer Service Center +359 700 13 555