Bulgaria Insurance

Сигурност и спокойствие по време на учебната година

date 9 September, 2022

Тази учебна година започва с по-малко неизвестни от последните две. Пандемията отшумява. Не се обсъжда старт онлайн. Родителите са спокойни и уверени, че децата им ще тръгнат на училище в нормална среда.

Ние, екипът на „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД надграждаме тази сигурност, като предлагаме традиционната застраховка Злополука на учащи и преподаватели, която е групова и се сключва за учащите и персонала на детски градини, училища и университети. Тя дава спокойствие при възникване на непредвидени ситуации на родителите, учителите и студентите за целия срок на застрахователно покритие. Обикновено този период се определя за една година от датата на сключването ѝ. Застраховката е в сила и по време на ваканции и отпуски.

Темата за застраховането на учители и ученици обикновено се обсъжда в началото на всяка учебна година, още на първите родителски срещи.

Защо застраховката е необходима за всички участници в учебния процес?

В годините застраховка Злополука на учащи и преподаватели изпълнява две много важни функции. Тя осигурява застрахователно покритие и формира застрахователна култура на обществото. Основната цел е думата „застраховка“ да присъства в съзнанието още от ранна детска възраст и да създаде отговорност при израстването на поколенията.

Кой взема решение за сключване на застрахова Злополука на учащи и преподватели?

В яслите, детските градини и основните класове на училищата решението се взима по време на родителските срещи. В по-горните класове често учениците предоставят информацията към родителите си, след като темата е обсъдена с преподавателите. Много от родителите обаче не са наясно със застраховката и смятат, че тя е проформа към стартирането на учебния процес. Други решават да не застраховат децата си и да спестят тези няколко лева.

Нашите експерти в „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД, разясняват необходимостта от сключване на точно тази застраховка, както и покритията които тя предоставя.

Застраховка „Злополука на учащи и преподаватели“ гарантира спокойствие при настъпила злополука* по време на:

  • училищни занятия или извън тях
  • лагери или организирани пътувания и практики   
  • свободно прекараното време през цялата застрахователна година

Включва медицински разноски вследствие на злополука (над 20 дни), обезщетение при невъзможност за посещение на учебните занятия за повече от 10 дни – при временна загуба на работоспособност*.

Важно е да не пропускате момента, в който избирате застрахователя, на който да се доверите. Ако до този момент не сте били запознати с възможността за допълване на покритията при сключване на застраховката, ние в "Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД предоставяме избор и на допълнително покрити рискове като:

  • временна загуба на работоспособност вследствие на акутно заболяване* над 20 дни
  • медицински разноски вследствие на акутно заболяване над 20 дни
  • гражданска отрговорност на учащи за причинени телесно увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение – за ученици и студенти

Застраховка „Злополука на учащи и преподаватели“ е с територия на покритие Република България. При пътуване извън територията на обхват можете да разчитате на "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД за сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ , която може да сключите изцяло онлайн на официалната ни корпоративна страница.

Експертите съветват: Осигурете спокойствие на всички участници в учебния процес като се доверите на нас за сигурността им!

Речник

Злополука събитие настъпило внезапно, не по волята на застрахования, по време на срока на застрахователното покритие

Акутно заболяване заболяване, което възниква внезапно и непредвидено, представлява опасност за живота или здравето на застрахования и изизква спешна медицинска намеса.

Временна неработоспособност частично намалена или напълно загубена способност за определен период от време за извършване на трудова/ учебна дейност в резултат на злополука или заболяване.


See also...

Сигурност и спокойствие по време на учебната година

9 September, 2022

Rest asured during your sea or mountain holidays

16 May, 2022

When planning your trip, it is good to think about all the unforeseen events that may arise during the trip and take out a Tourist Insurance for Bulg [...]

Read more
Login Search call БГ
Customer Log in Intermediaries Log in
24/7 Customer Service Center +359 700 13 555