Bulgaria Insurance

Услуги

Вътрешни правила за уреждане на претенции

Уважаеми клиенти,

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете с нас на телефон +359 700 13 555.    

Застрахователна компания България Иншурънс АД прилага следните правила при уведомяване за щети и изплащане на обезщетения:


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555