Bulgaria Insurance

Услуги

Международна здравна застраховка Здраве без граници

​1.Мога ли да избера къде да бъда лекуван?

​2. Имам ли покритие за онкологично заболяване?

​3.Може ли да осигурите застрахователно покритие и за децата ми?

​4. Защитен ли съм, ако пътувам извън избраната от мен територия на покритие?

​5. Как мога да съм сигурен, че имам покритие преди да започна лечението?

​6. Винаги ли изплащате застрахователните претенции изцяло?

​7. Как дефинирате “разумни и обичайни” разходи?

​8. Как ще платите моите застрахователни претенции - чрез директно отчитане и плащане на разходите на здравното заведение или по метода на възстановяване на разходите?

​9. Какво представляват партньорските мрежи на ЗК България Иншурънс и AXA Global Healthcare?

​10. Ще ми възстановите ли извършените разходи, ако използвам услуги извън партньорските мрежи на ЗК България Иншурънс/AXA Global Healthcare?

​11. Имам ли покритие при стоматологично лечение?

​12. Ще имам ли покритие за болести, от които съм страдал/а в миналото?

​13. Ще имам ли покритие за хронични заболявания?

​14. Как мога да платя премията си?

15. Предлагате ли групови застраховки?


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555