Bulgaria Insurance

Услуги

Застраховка Домашно имущество

​1. Кои са основните изисквания за сключване на застраховка Домашно имущество?

​2. Мога ли да застраховам жилището, в което живея, ако не съм собственик?

​3. Необходимо ли е Застрахователят да извърши опис на имуществото, което застраховам?

​4. Възможно ли е да застраховам жилището си, ако е ипотекирано?

​5. Какъв е срокът на застраховка Домашно имущество?

​6. В какъв срок се изплаща застрахователното обезщетение по застраховка Домашно имущество?

​7. Как мога да заплатя своята застраховка Домашно имущество?

​8. Защитен ли е моя компютър от застраховка Домашно имущество?


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555