Bulgaria Insurance

Услуги

Често задавани въпроси

В настоящата секция бързо и лесно ще получите информация за най-често задаваните въпроси към застрахователите в България. Тези въпроси възникват при покупката на застрахователен продукт или при настъпване на застрахователно събитие.

В случай, че се нуждаете от допълнително разяснение или имате някакво предложение и/или препоръка, може:

Застраховка Помощ при пътуване

Застраховка Домашно имущество

Международна здравна застраховка Здраве без граници  

Ползване на услуги по международна здравна застраховка предвид пандемията коронавирус (COVID-19)


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555