Bulgaria Insurance

Продукти

Здраве без Граници - международни здравни планове

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Международни здравни планове Здраве без граници осигурява достъп до съвременни здравни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти – български граждани и чужденци, постоянно пребиваващи в България. Продуктът предоставя възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят и е разработен с подкрепата на AXA, един от водещите глобални застрахователи.    

Международни здравни планове Здраве без граници се предлагат в три варианта, според териториалния обхват и общите лимити. Те обезпечават покрития от 500 хиляди до 2.5 милиона евро на година, включващи широк спектър от разходи за болнично и извънболнично лечение. 


Покрити рискове

  • Болнично и дневно лечение
   • Разходи за престой и лечение
   • Разходи за придружаващо лице - родител
   • Парично обезщетение за болничен престой
   • Директно отчитане и плащане на разходите
  • Извънболнично лечение
   • Консултации с общопрактикуващ лекар и специалист
   • Диагностични изследвания, включително ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, ПЕТ скенер, колоноскопия и гастроскопия, ангиография
   • Физиотерапия
   • Лекарства и консумативи отпускани по рецепта
   • Курсове на лечение по методите на алтернативната медицина
   • Рутинна стоматологична грижа
  • Други покрития
   • Онкологично лечение, лъчева терапия/химиотерапия
   • Терапия с протонен лъч
   • Международна спешна медицинска помощ
   • Бременност и раждане (включително усложнения)
   • Хронични болести
   • Транспортиране на пациент (сухопътен и въздушен транспорт)
  • Избираемо допълнително покритие (може да бъде включено във всеки план)
   • Профилактика (Може да бъде включено в избрания план след първата застрахователна година за лицето и в случай, че е получена застрахователната премия дължима при първото подновяване на полицата, включително премията за допълнителното покритие)


  Важни моменти при ползване на застраховката   

  Свържете се с нас преди лечение

  Задължително е да се свържете с нас, когато планирате да използвате следните медицински услуги:

  • Болнично или еднодневно лечение (в случаите, когато се налага да бъдете приет/а в болница или друго медицинско заведение дори и само за няколко часа) или ако се нуждаете от евакуация или репатриране;   

  За изброените по-долу диагностични медицински изследвания трябва да получите предварително одобрение от нас, независимо дали се провеждат в болница или в амбулаторни условия:

  • Ядрено магнитен резонанс (ЯМР)   
  • Компютърна аксиална томография (КАТ)
  • ПЕТ сканиране
  • Гастроскопия
  • Колоноскопия
  • Ангиография.

  Потвърждение за провеждането на тези услуги ще получите след проверка на покритието по Вашия здравен план и на избраното от Вас лечебно заведение. В спешни случаи, когато не можете да се свържете с нас предварително, помолете някого да направи това вместо Вас. Така, ще бъдете сигурни, че лечебното заведение, в което сте приети е получило нужната информация за Вашата застраховка и ще може да осъществи контакт с нас.

  С изключение на посочените по-горе изследвания не е необходимо предварително да се свързвате с нас при ползване на извънболнична медицинска помощ.      

  Форма-уведомление за настъпване на застрахователно събитие

  Когато Ви се наложи да подадете искане за възстановяване на направени разходи, можете да свалите формуляр за Уведомление за настъпило застрахователно събитие (Claim form) от тук или да се свържете с нас, за да Ви го изпратим. Трябва да сте сигурни, че Уведомлението е попълнено и подписано от Вас и от медицинско лице и е изпратено към нас заедно с придружаващите го документи и информация в срок. По този начин осигурявате бързото обработване на подаденото от Вас искане.

  Моля, обърнете внимание, че ще разглеждаме само претенции, отправени към нас в рамките на не повече от 90 дни от ползването на медицинските услуги и назначеното Ви лечение.


  Предимства

   • Бърз достъп до лечение, навсякъде по света
   • Международна спешна медицинска помощ - услугата за евакуация и репатриране е включена във всеки един от плановете и е достъпна за клиентите 24 часа на ден, 365 дни в годината, навсякъде по света   
   • Второ медицинско мнение - предлага пълен преглед на вашата диагноза и план за лечение, за да сте сигурни, че са подходящи за вас   
   • Прехвърляне на застрахователната полица в случай, че клиентът напуска Р България

    За настоящи клиенти   

    Клиентите на Здраве без граници могат да се възползват от достъп до над 1,4 милиона медицински заведения от партньорската мрежа на AXA Select и ЗК България Иншурънс, включително и в най-реномираните болници и клиники в България, в Европа и света.   

    ВАЖНО: Във връзка с развитието на извънредната ситуация в света, свързана с разпространението на вирусната епидемия COVID-19, моля информирайте се относно ползването на медицински услуги по международна здравна застраховка тук

    Bulgaria Insurance

    С медицинската мрежа AXA Select в повече от 150 страни, включваща над 1,4 милиона лечебни заведения по целия свят, ще имате цялата подкрепа, от която се нуждаете, за да сте добре и да получите лесен достъп до качествени здравни грижи.     

    Вижте лечебните заведения от партньорската мрежа на AXA Select medical network

       

    Всички необходими документи по международна здравна застраховка Здраве без граници можете да изтеглите тук.

    Искам оферта за застраховка "Здраве без Граници - международни здравни планове"

    success
    Вашето запитване е изпратено!
    Благодарим Ви!
    Login Search call EN
    Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
    24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555