Bulgaria Insurance

Продукти

Здравни застраховки

Bulgaria Insurance

   

Здравните застраховки имат за цел да предоставят застрахователна защита за здравето и благоденствието на хората, като покриват рискове, произтичащи от заболяване или злополука и дават възможност за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България. Те могат да бъдат индивидуални и групови. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма. В пакети от здравни услуги са включени болнична помощ, извън болнична помощ, възстановяване на разходи за здравни стоки, дентално лечение и др. Компанията предлага и международни здравни застраховки с териториален обхват Европа и цял свят, с високи лимити на покрития – от 500 000 до 2 500 000 евро, които гарантират предоставя висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555