Bulgaria Insurance

Продукти

Застраховка Комфорт Протект

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща? 

Застраховка Комфорт е модерен и гъвкав застрахователен продукт за малки търговски обекти и предоставя възможност за разнообразни комбинации на покритите рискове, обвързани с индивидуалните Ви потребности. Застраховка Комфорт е подходящото застрахователно решение за недвижимото и движимо имущество на Вашите непроизводствени сгради (офиси, магазини, салони, студия и др.), с площ до 150 m2 и персонал до 10 лица.


Покрити рискове   

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия и др.
 • Природни бедствия – наводнение, земетресение и др.
 • Кражба чрез взлом или чрез използване на техническо средство, грабеж
 • Късо съединение и/или токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Счупване на стъкла
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • 24/7 спешна помощ при авария

Предимства   

 • Лесно определяне на премията на база избрана застрахователна сума/лимит
 • Без предварителен оглед и опис
 • Получавате бързо, качествено и персонално обслужване от авариен майстор чрез покритието 24/7 спешна помощ при авария


Bulgaria Insurance

ВАЖНО!

В случай на нужда от съдействие при настъпване на аварийната ситуация клиентите е необходимо да се свържат с денонощния център за обслужване на клиенти на Асистиращата компания (02) 903 01 31 и да предоставят следната информация:

 • Номер на полица, три имена на Застрахования, пълен и точен адрес на застрахования обект;
 • Кратко описание на ситуацията и необходимия тип съдействие и услуга;
 • Телефон за връзка, за да може Асистанс компанията да го информира за действията, които ще бъдат предприети, както и телефон за връзка с лице, което да осигури достъп до застрахования обект, ако такъв липсва.

Искам оферта за застраховка "Застраховка Комфорт Протект"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555