Bulgaria Insurance

Продукти

24/7 спешна помощ при авария

Bulgaria Insurance

   

Спукана тръба, запушена канализация, прекъснато електрозахранване… когато възникне спешна ситуация вкъщи, не може да си позволите да губите време и да отлагате необходимите ремонтни дейности. В подобна ситуация може да се възползвате услугата 24/7 спешна помощ при авария и ние ще уредим специализиран изпълнител, който да разреши проблема възможно най-бързо. Нещо повече, 24/7 спешната аварийна помощ покрива до 100 лева за труд и части и материали за извършване на временен ремонт при събитие.

Основни характеристики за услугатаУслугата е включена в застрахователното покритие на следните недвижими имущества - жилищна сграда или части от нея (къща или апартамент), включително прилежащи гаражи, които не са отделни постройки и непроизводствени сгради, с площ до 150 кв.м. и персонал до 10 лица.
Услугата се предоставя в случай на аварийна ситуация - внезапен и непредвидим инцидент, който:

 • Създава риск от загуба или щета на застрахования обект и/или вещите на Застрахования;
 • Изисква незабавен ремонт, за да се предотвратят допълнителни щети по застрахования обект;
 • Прави застрахования обект невъзможен за обитаване и необезопасен.
Предимства за клиентаВ случай на аварийна ситуация се изпраща специализиран майстор за извършване на незабавни ремонтни дейности, чиято цел е да ограничат по-нататъшна щета.
Аварийните ремонтни дейности включват:

 • ВиК
 • Електрически инсталации
 • Ключарски услуги   
 • Стъкларски услуги
Какви разходи се покриват
 • Разходи за посещение на специализиран изпълнител
 • Труд
 • Части и материали за извършване на временен ремонт
Основни изключения
 • Всяка повреда, която не се счита за аварийната ситуация.
 • Всякакви щети, дължащи се на или в резултат на земетресения, изригвания на вулкани, мълнии, наводнения и други подобни природни явления.
 • Всички разходи за ремонт, части или услуги, за които застрахованото лице не е уведомило предварително 24/7 Център за обслужване на клиенти на Асистанс компанията.

 Ограничения

До 2 (две) застрахователни събития за един вид аварийна ситуация и до 5 (пет) застрахователни събития общо за всички рискове, с лимит на отговорност до 100 лева за всяко събитие с вкл. ДДС

Как се предлага услугата                    

 • За градовете София, Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Велико Търново и Благоевград услугата за овладяване на аварийната ситуация се осигурява от специализирани изпълнители с договор за абонаментно обслужване.
 • В случаите, в които адресът на застрахованото имущество е извън посочените градове, извършените от Застрахования разходи за отстраняване на аварийната ситуация се възстановяват на основание подадено уведомление за настъпило застрахователно събитие и представени оригинални фактури за извършен ремонт.
Как се ползва услугата при събитие                                                          

В случай на аварийна ситуация застрахованият или всяко друго лице, което действа от негово име, е необходимо да се свърже незабавно с 24/7 Център за обслужване на клиенти на Асистанс компанията, без да предприемате никакви действия.

Център за обслужване на клиенти

При аварийна ситуация, моля позвънете на телефон (02) 903 01 31 на асистанс компанията CORIS България, достъпен 24/7 за обслужване на клиентите на български/английски език

Искам оферта за застраховка "24/7 спешна помощ при авария"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555