Bulgaria Insurance

ЗАД България в подкрепа на Мисия Защити своя дом на БАЗБ

date 11 Април, 2016

Bulgaria Insurance

   

ЗАД България подкрепя информационната кампания за популяризиране на възможностите за застраховки на имущество на БАЗБ, СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ под надслова: МИСИЯ „Защити своя дом“.

Кампанията цели чрез подходящи беседи и демонстрации, учениците от 4-ти до 7-ми клас да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие – наводнение, земетресение, пожар или авария, както и информираност на обществото за ползите от застраховането, във връзка с промените в Закона за защита при бедствия и аварии, свързани с условията и реда за предоставяне на помощ за възстановяване, след нанесени щети. В него се посочва, че хората са длъжни да вземат мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазват предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

В рамките на кампанията в Националния учебен център на БЧК, с. Лозен, ще бъдат обучени над 474 ученици от общинските учебни заведения от СО – район „Сердика“. Заедно с обученията стартира и конкурс за есе и рисунка на тема, свързана с предпазването от бедствия и застраховането. Най-добрите и креативни творби ще бъдат наградени.

На 19ти април ще се проведе открита демонстрация на най-интересните моменти от обучението на децата – гасене на пожар, земетресение, първа помощ при бедствия и аварии. На събитието ще присъстват зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, представители на Столична община, кмета на СО – район „Сердика“ Тодор Кръстев и други официални гости. Те ще станат свидетели в реално време на учебни игри и стресови ситуации, в които децата ще бъдат обучавани да реагират.

Идеята на кампанията също така е да насочи вниманието на гражданите за ползата от застраховки Домашно имущество. Според статистиката над 94% от българите притежават собствено недвижимо имущество – 3 927 769 са собствените жилища в страната по данни на НСИ към края на 2014 г., процент който е сред най-високите в Европа. Същевременно обхватът на застрахованите домакинства в България е около 9% – един от най-ниските в ЦИЕ. Такъв нисък процент на застраховане може да доведе до огромни и непланирани публични разходи в случай на тежко природно бедствие и се дължи от една страна на факта, че у нас тази застраховка няма задължителен характер, а от друга, че хората просто не знаят колко евтина е в действителност цената за защита на дома и какви ползи могат да имат от нея.


Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555