Bulgaria Insurance

ЗАД България със стабилен ръст на премийния приход и печалба за 2015

date 4 Април, 2016

Bulgaria Insurance

   

За поредна година Застрахователно Дружество България регистрира значително подобряване на всички заложени ключови индикатори за 2015, благодарение на отличното си представяне в продажбите на здравни, имуществени, туристически, злополука и Карго продукти, независимо от безпрецедентно предизвикателната пазарна среда. Компанията е една от най-динамично развиващите се на пазара и затвърждава позициите си чрез реализиране на силни финансови резултати, предлагане на иновативни застрахователни решения, високо качество на услугите и отговорно отношение към своите клиенти.

Брутният премиен приход на Застрахователно Дружество България за 2015 достигна 9.6 млн. лева, бележейки ръст от 25% спрямо предходната година.

По този начин дружеството значително изпреварва ръста на премийния приход от Общо застраховане, реализиран от всички компании на пазара, който е в размер на 9%.

Високите резултати са постигнати благодарение на способността на компанията да предоставя висока ефективност както в здравното застраховане, където бележи ръст с 23% спрямо 2014 и остава сред лидерите в този сегмент с 12 % пазарен дял, така и в общото застраховане, където реализираният ръст е над 42% благодарение на линиите бизнес „Имущество“ и „Помощ при пътуване“.

Пламен Минков, Главен изпълнителен директор на Застрахователно дружество България, коментира: „Предвид отличното представяне на компанията в здравното застраховане, както и реализираният ръст на продажби в бизнес линиите на общото застраховане, през 2015 г. постигнахме стабилно увеличение на приходите и компанията приключи годината на печалба. Резултатите от дейността още веднъж потвърждават успеха на нашата стратегия за диверсифициране на застрахователния ни портфейл и печеливш ръст на бизнеса чрез увеличаване дела на имуществени и туристически застраховки в продажбите на компанията. Ние ще продължаваме да работим тази насока, гарантирайки стабилност, ефективност и отдаденост към интересите на нашите клиенти, чрез разработването и предлагането на нови висококачествени и иновативни продукти и услуги .

Вижте още...

С въвеждането на временни противоепидемични мерки - възползвайте се от онлайн възможността за предявяване на претенция за щета

4 Август, 2022

Въведохме облекчен режим за подаване на застрахователни претенции по корпоративна здравна застраховка „България Здраве“. Запазете себе си и вашите бли [...]

Прочети още

България Иншурънс предоставя възможност на украинските граждани за допълнителна качествена здравна грижа

31 Март, 2022

ЗК България Иншурънс предоставя на украинските граждани, получили постоянна закрила и притежаващи удостоверение за временно пребиваване на територията [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555