Bulgaria Insurance

ЗАД България с допълнителни лицензи в Общото застраховане

date 31 Януари, 2014

Bulgaria Insurance

   

С решение № 122-ОЗ от 31 януари 2014 г. КФН издаде на Застрахователно Акционерно Дружество България допълнителен лиценз за застраховки по т. З, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 16 и т. 17 от Раздел II, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса на застраховането.   


За допълнителните застраховки

С това решение ЗАД България ще извършва застраховки на Сухопътни превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни моторни превозни средства и сухопътни безмоторни превозни средства, Релсови превозни средства, Летателни апарати, Плавателни съдове – всяка щета или загуба, нанесена на речни и плавателни съдове по канали, плавателни съдове по езера и морски плавателни съдове, Товари по време на превоз – без оглед на вида на транспорта, Разни финансови загуби – рискове свързани със заетостта, обща недостатъчност на доходи, лошо време, загуба на доходи, текущи общи разходи, непредвидени търговски разходи, загуби на пазарна стойност, загуби на рента или доход, косвени търговски загуби освен посочените по-горе, други финансови загуби, както и Правни разноски (Правна помощ).


Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555