Bulgaria Insurance

ЗАД България с допълнителни лицензи в Общото застраховане

date 31 Януари, 2014

Bulgaria Insurance

   

С решение № 122-ОЗ от 31 януари 2014 г. КФН издаде на Застрахователно Акционерно Дружество България допълнителен лиценз за застраховки по т. З, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 16 и т. 17 от Раздел II, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса на застраховането.   


За допълнителните застраховки

С това решение ЗАД България ще извършва застраховки на Сухопътни превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни моторни превозни средства и сухопътни безмоторни превозни средства, Релсови превозни средства, Летателни апарати, Плавателни съдове – всяка щета или загуба, нанесена на речни и плавателни съдове по канали, плавателни съдове по езера и морски плавателни съдове, Товари по време на превоз – без оглед на вида на транспорта, Разни финансови загуби – рискове свързани със заетостта, обща недостатъчност на доходи, лошо време, загуба на доходи, текущи общи разходи, непредвидени търговски разходи, загуби на пазарна стойност, загуби на рента или доход, косвени търговски загуби освен посочените по-горе, други финансови загуби, както и Правни разноски (Правна помощ).


Вижте още...

Актуално: Нов облекчен режим за подаване на претенции в удобство на клиентите по застраховка

5 Април, 2022

Считано от 6-ти април 2022 г. се въвежда облекчен режим за подаване на застрахователни претенции по корпоративна здравна застраховка „България Здраве [...]

Прочети още

България Иншурънс предоставя възможност на украинските граждани за допълнителна качествена здравна грижа

31 Март, 2022

ЗК България Иншурънс предоставя на украинските граждани, получили постоянна закрила и притежаващи удостоверение за временно пребиваване на територията [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555