Bulgaria Insurance

ЗАД България с допълнителни лицензи в Общото застраховане

date 31 Януари, 2014

Bulgaria Insurance

   

С решение № 122-ОЗ от 31 януари 2014 г. КФН издаде на Застрахователно Акционерно Дружество България допълнителен лиценз за застраховки по т. З, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 16 и т. 17 от Раздел II, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса на застраховането.   


За допълнителните застраховки

С това решение ЗАД България ще извършва застраховки на Сухопътни превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни моторни превозни средства и сухопътни безмоторни превозни средства, Релсови превозни средства, Летателни апарати, Плавателни съдове – всяка щета или загуба, нанесена на речни и плавателни съдове по канали, плавателни съдове по езера и морски плавателни съдове, Товари по време на превоз – без оглед на вида на транспорта, Разни финансови загуби – рискове свързани със заетостта, обща недостатъчност на доходи, лошо време, загуба на доходи, текущи общи разходи, непредвидени търговски разходи, загуби на пазарна стойност, загуби на рента или доход, косвени търговски загуби освен посочените по-горе, други финансови загуби, както и Правни разноски (Правна помощ).


Вижте още...

ЗК България Иншурънс АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

14 Юли, 2023

През месец март 2023 година, „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигу [...]

Прочети още

Деветнадесет години ЗК България Иншурънс АД

16 Юни, 2023

Застрахователна компания България Иншурънс АД отбеляза своята 19-годишнина през месец април 2023 година. Развитието на компанията започва през 2004 го [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555